Skip to content

Versos

52 versos per memoritzar i atresorar per sempre


Crist: el fonament

La Paraula de Déu

L’Evangeli

Les promeses de Déu

Sigueu imitadors de Crist

Santificació