Skip to content

La llei del Senyor

Salms 19:7-8

La llei del Senyor és perfecta, re-conforta l’ànima;
el testimoni del Senyor és ferm, fa savi el senzill.
8Els manaments del Senyor són rectes, alegren el cor;
el precepte del Senyor és clar, il·lu-mina els ulls.

(Bíblia Evangèlica Catalana)