Skip to content

Creixeu en la gràcia i el coneixement

2 Pere 3:18

Creixeu en la gràcia i el coneixement de nostre Senyor i Sal-vador Jesucrist. A ell la glòria, ara i fins al dia de l’eternitat. Amén.

(Bíblia Evangèlica Catalana)